Dydaktyka

home o_mnie publikacje dydaktyka felietony galerie

.

 

 

Podst. Zarządzania
SMALL BUSINESS
Systemy jakości
Zarz. Projetem

 

Wykłady, seminaria, prezentacje i inne

Gospodarka wykłady z zarządzania - prezentacje w PDF

 W tej części witryny zawarte są informacje dla studentów, magistrantów, doktorantów oraz aktualności dotyczące prowadzonych zajęć. W miarę posiadania wolnego czasu i rozwoju dydaktyki będę uzupełniać ten blok o prezentacje z wykładów, sylabusy, pytania egzaminacyjne, etc.  

Informacje dotyczące danego przedmiotu znajdują się na jego podstronach (lewe menu)

WYKŁADY - SEMESTR Zimowy 2018/2019

 

W semestrze letnim prowadzę następujące wykłady:

 1. Podstawy zarządzania

 2. Small Business Management

 3. Seminarium magisterskie

 

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

 

Ważne aspekty pisania prac magisterskich pod moim kierunkiem. Zanim podejmiesz współpracę - przeczytaj i zastanów się. Nie gwarantuję sukcesu bez wytężonej pracy i poważnego potraktowania projektu. Poniżej zasady współpracy, które należy przyjąć, wówczas szansa zakończenia projektu z sukcesem jest bardzo duża.

 

 1. Magistrant stanowi dobro, którego nie należy marnować, tworząc prace "na półkę" lub "ad kosz".

 2. Pisanie pracy słabej oznacza brak sensu jej tworzenia i czytania. Piszemy wyłącznie na ocenę bdb.

 3. Praca ma liczyć 60-80 stron bez "lania wody", i tak żeby można ją było opublikować na mojej stronie.

 4. Praca musi zawierać przynajmniej jedną, sensowną hipotezę oraz jedno sensowne zapytanie naukowe.

 5. Brak logiki wywodu oznacza brak sensu pisania pracy.

 6. Literatura przedmiotu musi być co najmniej w połowie datowana na lata 2010+. Historię konia już znamy.

 7. Mój czas jest cenny i nie wolno go marnować. Oczekuję poważnego zaangażowania w projekt..

 8. Każdą pracę czytam dokładnie i nie puszczam żadnej "lipy" lub plagiatu (korzystam z serwisu plagiat.pl).

 9. Jeżeli nie posługujesz się Internetem lub komputerem w zakresie MS Office - zmień promotora.

 10. Jeżeli czegoś nie wiesz - zapytaj, znajdziemy rozwiązanie. Jestem dostępny wirtualnie niemal online.

 11. Jeżeli nie zmieścisz się w terminie - to twój problem. Ja pomagam w napisaniu dobrej pracy.

 12. Piszemy na tematy związane z wykonywaną pracą zawodową. Przemyśl sobie, co i jak można wykorzystać.

 

Jeżeli uważasz, że moje wymagania są wygórowane - nie podejmuj współpracy!

Jeżeli podejmiesz wyzwanie i wytrwasz do końca - czeka cię chwała i sukces.

DOKTORANCI

 

Jak wykonać pracę doktorską pod moim kierunkiem. Część informacji znajduje się na stronie doktorat z biznesu. W tym miejscu chciałbym przedstawić kilka, istotnych punktów wspomagających couching:

 

 1. Pracujemy przy maksymalnym wykorzystaniu internetu i kontaktujemy się online za pomocą email.

 2. Zbieramy najnowszą literaturę i wykonujemy konspekty nadające się do wykorzystania w pracy,

 3. Piszemy pracę według ustalonego formatu i układu logicznego, wysyłam mailem.

 4. Konieczne jest wykonanie koncepcji pracy dla Rady Wydziału według ustalonego schematu wysyłam mailem

 5. W ramach projektu wykonujemy jedną publikację o zasięgu lokalnym i jedną na konferencję międzynarodową.

 6. Publikacje stanowią integralną część pracy (nie piszemy dla sportu) i muszą mieć charakter naukowy,

 7. Projekt zaczynamy od czytania wstępu z mojej publikacji dostępnej na tej stronie "Aspekty złożoności..."

 8. Następnie ustalamy zakres kolejnych badań literaturowych i pogłębiania wiedzy.

 9. Przygotowania do egzaminu kierunkowego z zarządzania zaczynamy już od początku projektu.

 10. Przygotowania do egzaminu dodatkowego z ekonomii, po otwarciu przewodu doktorskiego.

 

Przykładowe szablony projektu pracy doktorskiej - Wysyłam emailem

oraz czym jest praca naukowa:  Doktoryzacja - zasady

 

 

Ostatnia aktualizacja:16-01-2019

Copyright © Tadeusz Gospodarek