Publikacje

home o_mnie publikacje dydaktyka felietony galerie

  

Gospodarka Wykłady...

 

Magisterskie

 

Publikacje naukowe, artykuły fachowe, opracowania eksperckie...

 

 Pisałem, jak umiałem. A jak nie umiałem, to też pisałem. Inni stwierdzili, że coś w tym jest i tak po pewnym czasie powstał dorobek naukowy. Tu właśnie znajdują się publikacje (te, takie bardziej poważne), które można pobrać ze strony lub obejrzeć, a następnie poddać zasadniczej krytyce i falsyfikacji dowodzonych hipotez. Wszelkie uwagi krytyczne będą (nie)mile widziane i przeanalizowane. Z uwagi na fakt, że przez Internet nie da się autora obrzucić jajami, konieczne będzie wprowadzenie specjalnego symbolu, którego wystąpienie oznaczać będzie konieczność schowania się pod stół, np: . A jakby to komu było za mało, to może umówić się na udeptanej ziemi celem podjęcia dysputy. A dyskutować można pod adresem: tadgospo@gmail.com

 

Książki własne, e-booki, lub udział w formie rozdziału (polski):
 1. "Innowacyjność po polsku. Raport oparty na analizie globalnego wskaźnika innowacyjności GII za rok 2015", Wyd. Gospodarek T, Kamieniec Wrocławski, 2016, E-book, ISBN: 978-83-944905-0-8 , Google Books GGKEY:0LENHUK9TEK E.

 2. "Systemy ERP. Modelowanie, projektowanie, wdrażanie", Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2015.

 3. "Zarządzanie dla racjonalnego menedżera", Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2014

 4. "Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu", Wydawnictwo WWSZiP; Wałbrzych, 2012.

 5. „Modelowanie wybranych zagadnień nauk o zarządzaniu oparte na metodzie naukowych programów badawczych i formalizmie reprezentatywnym”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009.

 6. „Polityka rachunkowości jako fundament zarządzania wiedzą o położeniu ekonomicznym jednostki sporządzającej bilans”, [w] Perechuda K., Sobińska M., red. „Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą”; Diffin Warszawa, 2008

 7. Informatyzacja komercyjnej firmy medycznej według modelu SOA” [w] Kowalewski M., Perechuda K., Red. "Zarządzanie komercyjną firmą medyczną"; Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

 8. „Elastyczność zasobów informacyjnych” [w] R.Krupski red. „Elastyczność organizacji”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Wrocław, 2008

 

Ważniejsze artykuły anglojęzyczne
 1.  „Does the Optimum Management for a Given Economic Process Exist?, Management, 11, No. 2, (2007), pp. 39-42.

 2.  "Elasticity of Information", [in] J. Józefczyk, W.Thomas, M.Turowska [Eds.], Proceedings of 14th International Congress of Cybernetics and Systems of WOSC, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej: Wrocław 2008, pp. 511-520

 3.  „Representative Management as a Rational Research Program In Kuhn-Lakatos-Laudan Sense”, Int. J of Economics and Business Research, vol. 1 No. 4, 2009, pp. 409 - 421.

 4.  Numeric Representations for Management Science Problems, [w] B.F. Kubiak, A. Korowicki, [red.] „Information Management”, Gdańsk University Press, Gdansk, 2009, pp. 76-85.

 5.  Logical Layers of Entrepreneurship”, Proceedings of the The 9th International Entrepreneurship Forum (9th IEF), 16-18 September 2009, Istanbul – article No.40, ISSN 2070-6944.

 6.  Physicalistic Reasoning in Management Science”, Acta Physica Polonica Ser. A, vol.17 No. 4, 2010, 658-668.

 7.  The Balance Paradox of Management and the Economic Crisis, Proceedings of Business & Economics Society International Conference, July 15 to 21 in Athens, 2010, pp.

 8.  Middle Office Restrictions for e-Commerce Systems”, Journal of Internet Banking and Commerce”, vol. 15 No. 3, 2010, pp 226-236.

 9.  Epistemology of Strategic Forecast”, Draft,

 10. "The State of Organization Interacting with the Surroundings. ERBV model";  SGGW, 2011, [in] “Information Systems in Management XIII; Business Intelligence and Knowledge Management”; Warszawa, Warsaw University of Life Sciences Press, 2011

 11. Global Supply Chains as Holistic Systems: An Expanded Perspective”, Int. J of Economics and Business Research, vol. 6, 2012.

 12. Imperative of Optimization in Innovative Custom-fit”, [in] Global Business and Economics Anthology, Business & Economics Soc. Int., vol. II,  2012., 65-71

 
Wybrane artykuły w języku polskim
 1.  „Platforma cyfrowa jako strategiczny projekt informatyzacji jednostki samorządu terytorialnego współfinansowany z funduszy strukturalnych UE”, Samorząd Terytorialny XVI; 6/2006 Wolters Kluwer Warszawa 2006; str 34-50

 2.  "Metoda LFA przy tworzeniu strategii powiatu", Samorząd terytorialny, nr 12, (2007), 20-31.

 3.  „Paradygmat reprezentatywny w naukach o zarządzaniu”, [w] R. Krupski red. „Zarządzanie strategiczne – podstawowe problemy”, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2008, str. 43-51.

 4.  „Problem demarkacyjny w naukach o zarządzaniu. Formalny paradygmat reprezentatywny w naukach o zarządzania”, „Organizacja i kierowanie”, Nr 4 (134), 2008, str. 7-31.

 5.  „Quasiadaptatywne zarządzanie Teatrem”, Prace Naukowe WWSZiP, No. 11 „Reflksje społeczno-gospodarcze”, (2008), str. 200-209.

 6.  „Użyteczność zbioru zasobów organizacji oraz równowaga w sensie Debreu i Nasha w odniesieniu do zarządzania mikro i makro” – [w] R. Krupski red. „Zarządzanie strategiczne – podstawowe problemy”, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2009, str. 185-196.

 7.  „Strategia jako struktura naukowa zarządzania”, [w] R. Krupski red. „Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji”, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria Zarządzanie, Wałbrzych 2010, str. 215-242.

 8. Użyteczność i aspekty behawioralne w modelu RBV”, [w] R. Krupski red. „Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego”, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria Zarządzanie, Wałbrzych 2011, str. 59-83.

 9. "Heurystyka, prawda i teorie zarządzania", [w] R. Krupski red. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria Zarządzanie, Wałbrzych 2012 (konferencja Prof. Krupskiego)

 10. "Perspektywa ontologiczna w zarządzaniu", Przegląd filozoficzny, 2012 - w druku

 11. "Zarządzanie strategiczne - kierunki rozwoju a ontologia", [w] R. Krupski red. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria Zarządzanie, Wałbrzych 2013 (konferencja Prof. Krupskiego)

 12. "Marketing systemowy - nowa broń masowego rażenia". Ukaże się jako publikacja pod koniec roku 2015.

 13. "Epistemologiczne aspekty kwalifikacji zawodu informatyka". [w] „Profesjonalne kwalifikacje informatyczne”, Z. Szyjewski [red.], Zeszyty Rady Naukowej PTI, Warszawa, 2015 str. 15-44.

 14. "Aspekty epistemologiczne systemowego ujęcia wartości" Draft dla "Przeglądu Filozoficznego. Nowa Seria". 2016

 
Wybrane opracowania eksperckie
 1.  „Strategia rozwoju powiatu oławskiego”, MCM Wrocław, 2006, BIP, http://www.starostwo.olawa.pl/upfiles/pdf/Strategia_Rozwoju.pdf

 2.  „Strategia rozwoju miasta Pieszyce”, IFE Kamieniec Wrocławski, 2007, Biuletyn Informacji Publicznej, http://www.pieszyce.pl/?s=subsite&id=754

 3.  "Strategia informatyzacji Teatru Polskiego we Wrocławiu", IFE Kamieniec Wrocławski, 2008.

 4.  "Informatyzacja Teatru Polskiego we Wrocławiu" - cykl studiów wykonalności, IFE 2008-2009 (w ramach RPO/EFRR )

 5.  "Muzeum wirtualne Wrocławskiej Wytwórni Filmów Fabularnych", IFE Kamieniec Wrocławski, 2009-2010

 6.  Studium wykonalności - "Informatyzacja wydziałów ksiąg wieczystych" projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, 2008 współfinansowany przez POIG/EFRR.

 

 
 

 

Ostatnia aktualizacja:12-11-2017 

Copyright © Tadeusz Gospodarek